PLANIFICACIÓ DE MITJANS

Publicitat en Premsa

És un mitjà ideal per transmetre confiança sobre cualsevol marca o tema. Permet una alta capacitat de segmentació geogràfica i sociològica. Ofereix també multiples formats i mides per a totes les necessitats de comunicació y pressupostos.


Té especial rellevància la premsa en format digital, que avui dia supera la xifra d'inversió publicitària sobre el format convencional, oferint formats més espectaculars, com Brand day, o Brand weeks.


  • És un bon suport per construir imatge de marca i obtenir reputació

  • Formats qualitatius com: entrevista, redaccional, o branded content

  • Segmentació geogràfica fins a còdi postal


Interessat en una campanya de publicitat a premsa?

Presenta'ns el teu briefing i junts estudiarem la millor forma d'arribar al teu target i conseguir els teus objectius.
Demana ara una planificació sense compromís.