Avís Legal i Condicions d'ús

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'empresa:


Raó social: Roldós, S.A.

NIF: A08029712

Adreça: Passeig de Sant Joan, no160, baixos - 08037 - Barcelona -

Telèfon: 93 301 60 50

E-mail: lopd@roldos.es

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 281 - Foli 18 - Full No 6FINALITAT DE LA PÀGINA WEB


La finalitat de la pàgina web www.roldos.es és oferir un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix Roldós, S.A. dins l'àmbit del sector del màrqueting en les seves diverses formes - com són principalment la planificació publicitària, disseny d'anuncis de tot tipus, entre d'altres relacionats-, i on s'ofereix accés a continguts del sector de diversa naturalesa, així com informació que pogués ser considerada d'interès per a l'usuari en relació a aquest mateix sector -notícies, articles de bloc-.

El present avís legal (d’ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: http://www.roldos.esLEGISLACIÓ


Amb caràcter general, les relacions entre Roldós, S.A. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. En particular, per solucionar qualsevol desacord entre les dues parts seran competents els tribunals de la ciutat de Barcelona.ÚS I ACCÉS D'USUARIS


L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Roldós, S.A. o qualsevol de les seves delegacions.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Roldós, S.A. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de la seva pàgina web ni que sigui citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de Roldós, S.A., de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.


L'usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Roldós, S.A..


Roldós, S.A. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)


Roldós, S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.


Roldós, S.A. no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi als mateixos.


Així mateix, Roldós, S.A. no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques o de fibra òptica, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.


Roldós, S.A. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de Roldós, S.A. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de Roldós, S.A. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.


Tots els enllaços o links, hipertextos, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la pàgina web de Roldós, S.A., haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per aquesta, i si no, els enllaços que s'estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.


Roldós, S.A. procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot  moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que  accedeixi als referits continguts en el supòsit que poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho  en coneixement de l'Empresa a través del següent correu electrònic lopd@Roldos.es.PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


El tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web es realitzarà d'acord amb el que disposa la "Política de Privacitat" i "Política de Cookies".

© 2018 - “Roldós, S.A.”
Tots els drets reservats