Avís Legal i Condicions d'ús

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'empresa:


Raó social: Roldós, S.A.

NIF: A08029712

Adreça: Passeig de Sant Joan, 160, baixos - 08037 Barcelona

Telèfon: 93 301 60 50

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 281 - Foli 18 - Full No 6


El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web: www.roldos.es


FINALITAT DE LA PÀGINA WEB


La finalitat de la pàgina web www.roldos.es és la de:


  • Informar dels serveis que ofereix Roldós, S.A. dins l’àmbit del sector del màrqueting com són, entre d’altres, la planificació publicitària o el disseny d'anuncis de tot tipus.
  • Oferir accés a continguts de diversa naturalesa dins del sector que puguin ser considerats d’interès per a l'usuari -notícies, articles de bloc, etc.-


LEGISLACIÓ


Amb caràcter general, les relacions entre Roldós, S.A. amb els Usuaris de la seva pàgina web i dels serveis presents en ella, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. En particular, per solucionar qualsevol desacord entre les dues parts seran competents els tribunals de la ciutat de Barcelona.


ÚS I ACCÉS D'USUARIS


L'accés i / o ús de la pàgina web de Roldós, SA, atribueix la condició d'Usuari.


L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Roldós, S.A. Tanmateix, l’Usuari accepta des de l’accés a la pàgina web, les Condicions Generals d’Utilització descrites aquí.


L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple, els comentaris dels articles de blog) que Roldós, S.A. ofereix en la seva web i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:


  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràficail·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics susceptibles de provocar danys en els sistemes de Roldós, S.A., dels seus proveïdors o de terceres persones.
  • Intentar accedir i utilitzar comptes de correu electrònic d'altres Usuaris i modificar o manipular els seus missatges


PROPIETAT INTEL·LECTUAL 


Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual, del contingut de la pàgina web així com el seu disseny gràfic són titularitat de Roldós, SA, en particular els drets de marca registrada i drets d'autor, el nom "Roldós", el logotip de "Roldós "estan expressament reservats per Roldós, SA.


Queda prohibida tota reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat, ja sigui total o parcial, que es pugui realitzar amb els continguts de la pàgina web, excepte amb el consentiment exprés per escrit de Roldós, SA, de conformitat amb el que disposa l'actual legislació relativa a la propietat intel·lectual.


L'Usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.


Roldós, S.A. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en la seva web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.


CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)


Roldós, S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs Usuaris.


Tots els enllaços o links, framing o qualsevol altre tipus de connexió o vincle des de qualsevol web a la pàgina web de Roldós, SA, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per aquesta.


Roldós, S.A. procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de qualsevol Usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement de l'Empresa a través del següent correu electrònic info@roldos.es


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT


Roldós, S.A. no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'Usuari que accedeixi als mateixos.


Tanmateix, Roldós, S.A. no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques o de fibra òptica, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.


Roldós, S.A. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de la pàgina web propietat de Roldós, S.A. La presència de "links" o enllaços a la pàgina web de Roldós, S.A. té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa un suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


El tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris de la pàgina web es realitzarà d'acord amb el que disposa la "Política de Privacitat" i "Política de Cookies".
© 2020 - “Roldós, S.A.”
Tots els drets reservats