Política de Privacitat

Dades identificatives del responsable


Roldós, S.A., A08029712, Passeig de Sant Joan, no160, baixos - 08037 - Barcelona -Finalitat i legitimació del tractament de les dades

D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que, tenint en compte el seu consentiment, tractarem les seves dades de la següent manera:


Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol·licitud d'informació de Roldós, S.A. seran objecte de tractament mixt i tindran com a finalitat el manteniment de la relació contractual o del tipus que sigui, que estableixi amb Roldós, S.A., així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar.


Així mateix, les dades recollides en els formularis de subscripció "newsletter" tindran per objecte informar dels diversos serveis oferts per Roldós, S.A. dins el sector del màrqueting, així com oferir accés a continguts del sector de diversa naturalesa - notícies sobre màrqueting, novetats de Roldós, S.A.


L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de Roldós, S.A., sent aquestes únicament recollides en els casos esmentats en els paràgrafs anteriors i amb la prèvia autorització de l'usuari.
L'empresa NO prendrà en cap cas decisions automatitzades.Compliment de la normativa en matèria de seguretat general de productes


Roldós, S.A. ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què es troben exposades, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. S'adoptaran les mesures d'índole tècniques i organitzatives que permetin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i de qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al Sistema d'Informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.Conservació de les dades


Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant 5 anys a partir de l'última confirmació d'interès, o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.Comunicació de dades a tercers


Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal i seran tractades d’acord amb les finalitats expressades segons el seu consentiment.Drets de l'interessat


L'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat.


Així mateix, tindrà el dret, des d'aquest moment i en qualsevol altre posterior, a retirar el consentiment atorgat per al tractament. Per exercitar els seus drets podrà enviar un correu electrònic a: lopd@roldos.es


A més, l'informem que, d'acord amb la legalitat vigent, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

© 2018 - “Roldós, S.A.”
Tots els drets reservats