Política de Privacitat

Als efectes del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem a través d’aquest document sobre el tractament de les seves dades personals:


RESPONSABLE


Roldós, S.A., Passeig de Sant Joan, 160, baixos - Barcelona


FINALITAT I LEGITIMACIÓ


Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l'Usuari a través del formulari de contacte situat a la web, en base a l'execució d'un contracte o precontracte. Mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a la nostre activitat i serveis que puguin resultar d’interès en base a l’interès legítim.


Gestionar l'alta i participació de l'usuari en el formulari de comentaris del blog situat al web en base al interès legítim.


A través de la subscripció a la “newsletter”, oferir continguts del sector del màrqueting de diversa naturalesa en base al seu consentiment.


De manera anonimitzada, a través de “cookies”, millorar la usabilitat de la pàgina web, coneixent els costums o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se a ells, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. Per a més informació, dirigeixis a la Política de cookies.


DESTINATARIS


Les dades no es comunicaran a tercers excepte que sigui necessària la seva comunicació a altres professionals col·laboradors per a l’execució del servei o a organismes públics i privats quan hi hagi una obligació legal.


TERMINI DE CONSERVACIÓ


Les dades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats previstes i es suprimiran i bloquejaran segons les previsions de la normativa vigent.


EXCERCICI DELS DRETS


Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades enviant un correu electrònic a lopd@roldos.es. Tanmateix, pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent sobre la gestió de les seves dades personals.


TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS


No es realitzen transferències internacionals de dades.


ACTUALITZACIÓ


L'Usuari garanteix que les dades personals i informació facilitada és exacta i veraç, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.


DADES DE TERCERS


L'usuari garanteix que, en cas de facilitar dades de terceres persones, les ha obtingut de manera lícita, que ha informat prèviament als afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.
© 2020 - “Roldós, S.A.”
Tots els drets reservats